Kontakt

JUDr. ZUZANA SRNÁKOVÁ, advokát

Račianska 88B
mestská časť Nové mesto
831 02 Bratislava
+421 910 920 096
office@aksrnak.eu
IČO:42186111
DIČ:1046223860
IČ DPH:SK1046223860

Advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom licencie 5860